Schaak Vereniging

Waalwijk

SV Waalwijk, schaakvereniging voor Waalwijk en omstreken

Home Informatie Competitie Jeugd Galerij

Elo verschil
van

tot

Winst

Remise

Verlies


0

8

20

0

20

9

17

19

1

21

18

35

18

2

22

36

53

17

3

23

54

72

16

4

24

73

91

15

5

25

92

110

14

6

26

111

129

13

7

27

130

149

12

8

28

150

170

11

9

29

171

193

10

10

30

194

215

9

11

31

216

241

8

12

32

242

267

7

13

33

268

297

6

14

34

298

328

5

15

35

329

370

4

16

36

371

411

3

17

37

412

435

2

18

38

436

559

1

19

39

560

9999

0

20

40

ELO Clubrating

De clubrating wordt op basis van de onderstaande tabel vastgesteld. Het verschil in rating tussen twee spelers bepaald hoe de punten verdeeld worden.